Cessió de dades

Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les dades personals incloses en aquest document, les que s’incloguin en la documentació necessària per tramitar la teva inscripció i totes aquelles que s’obtinguin durant la teva formació en aquesta Escola, seran incloses en un fitxer titularitat de l’ESCOLA FORCA (Fundació Escolta Josep Carol) amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció, desenvolupar la formació, i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats per correu electrònic, postal i fax. Informem que les teves dades necessàries per l’emissió de la corresponent titulació i acreditacions seran comunicades a la Generalitat. No obstant, si no vols rebre informació sobre els nostres serveis, i activitats, marca aquesta casella.